کارآموزی عمران مراحل ساخت ساختمان

کارآموزی عمران مراحل ساخت ساختمان

کارآموزی عمران مراحل ساخت ساختمان

عنوان: پروژه کارآموزی « مراحل ساخت ساختمان »

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 41

این پروژه کارآموزی در مورد مراحل ساخت ساختمان می باشد و به طور مفصل و به همراه عکس ، کلیه مراحل ساخت یک ساختمان مسکونی را شرح می دهد. این پروژه به دانشجویان رشته های عمران و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه

يكي از مباحث ارائه شده در دوره ی كارشناسی كارآموزي ميباشد كه اين واحد نقش مهمي را در دوران تحصيل وآمادگي دانشجو براي ورود به محيط كار ايفا ميكند و به مدت 240 ساعت میباشد.

از آنجا كه دانشجو در طي گذراندن اين واحد ها مي بايست ساعات زيادي رادر محيطهاي كاري سپري كند واز نزديك با محيط كار ، عوامل وشرايط كار آشنا شود نقش بسيار مهمي در شكل گيري و تفهيم كار براي دانشجو دارد. واضح است كه هيچگاه دروس نظري به تنهايي نميتواند دانشجو را با واقعيت و شرايط كار واقعي آشنا كند.

اصولا كارهايي راكه براي احداث يك ساختمان صورت مي گيرد بسيار گسترده  ميباشد وبه علت محدود بودن زمان كارآموزي نميتوان تمام كارهاي انجام شده را ديد و از نزديك لمس كرد.

فهرست مطالب

مقدمه
مراحل ساختمان سازی
پیاده کردن نقشه
خاک برداری یا گودبرداری
آرماتور بندی
تير گذاري در داخل پي ها (آرماتور بندي پي ها)
بتن ريزي
ستون بندي يا آرماتور بندي
قالب بندي ستون ها
نگهداری از بتن
اجزا تشکیل دهنده سقف
ديوار چيني
لوله كشي تاسيسات (لوله كشي فاضلاب-لوله كشي تاسيسات برق)
گچ كاري
كف سازي
نماسازي


دسته:

کارآموزی عمران مراحل ساخت ساختمان

خرید آنلاین